Skarby Mazowsza: Opinogóra

Skarby Mazowsza: Opinogóra

Mazowsze to kraina pełna skarbów i architektonicznych perełek. Gdzie ich szukać? W Opinogórze, na terenie której żaden turysta nie będzie mógł narzekać na nudę. Głównym celem wycieczki do tej miejscowości jest pałac Krasińskich, znany z pięknego otoczenia oraz Muzeum Romantyzmu. Co warto wiedzieć na temat tego miejsca?

Opinogóra swą popularność zawdzięcza bliskości Ciechanowa i historii, którą z pewnością warto poznać. Pierwsza wzmianka na jej temat pochodzi z dokumentów z XII wieku, kiedy to wojewoda mazowiecki nadał tutejsze włości Norbertankom z Płocka. W połowie XVIII wieku Opinogóra trafiła w ręce Michała Hieronima Krasińskiego – marszałka konfederacji barskiej. W rękach Krasińskich Opinogóra pozostała do czasu zaborów, później majątek ten stał się własnością kamery pruskiej. W początkach XIX wieku majątek został zwrócony Krasińskim, a powołanie tu ordynacji miało uchronić te dobra przed podziałem na szereg mniejszych części. Wśród ważniejszych ordynatów znaleźli się Zygmunt Krasiński (1812-1859), jego syn Wacław oraz Adam Krasiński. W okresie międzywojennym tutejszym majątkiem zarządzał hrabia Edward Krasiński, który wprawdzie włożył sporo pracy w utworzenie Biblioteki i Muzeum Ordynacji Domu Hrabiów Krasińskich w Warszawie, jednak pałac w Opinogórze zaniedbał. Decyzję o remoncie tutejszej neogotyckiej rezydencji podjęto dopiero po zakończeniu II wojny światowej, z góry zakładając, iż będzie ona wykorzystywana jako ważna placówka kulturalna. Dzięki ciężkiej pracy, już w 1961 roku w wyremontowanym pałacu zaczęło funkcjonować Muzeum Romantyzmu. Do dziś jest ono jedną z ważniejszych placówek muzealnych na terenie Mazowsza oraz atrakcją, której podczas wycieczki w rejonie Ciechanowa nie można pominąć. W tym miejscu można zdobyć wiele cennych informacji zarówno na temat rodziny Krasińskich, jak i na temat historii zespołu parkowo-pałacowego w Opinogórze. Pięknie prezentują się tu również takie wnętrza, jak Salon Biały, Salon pod Wieżą oraz Sala Napoleońska. Wszystkie te pomieszczenia są dostępne dla turystów, dla których pobyt w Opinogórze może okazać się wyjątkową przygodą oraz lekcją historii, literatury i sztuki zarazem.