Jakich inwestycji drogowych możemy spodziewać się w 2022 roku na Mazowszu?

Jakich inwestycji drogowych możemy spodziewać się w 2022 roku na Mazowszu?

Inwestycje drogowe, które planowane są w naszym kraju zawsze wzbudzają wiele emocji. Budowa dróg trwa długo, czasem jeszcze dłużej czeka się na pozwolenie. Jednym z takich przypadków był długo wyczekiwany odcinek autostrady A2. Sprawdźmy więc co przewiduje Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 2022 roku.

77 realizacji w planach

Dyrektor MZDW poinformował, że zaplanowano aż 77 inwestycji drogowych i 43 remonty dróg wojewódzkich. Jednym z najważniejszych projektów jest budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego. Zaplanowano realizację na odcinku od km 2+209 do km 9+560,51. Gotowej drogi możemy spodziewać się dopiero w lutym 2023. Jest to uzależnione od przyznanego budżetu.

Druga ważna inwestycja to rozbudowa Drogi Wojewódzkiej 637 między Warszawą a Węgrowem. Projekt przewiduje stworzenie dwóch odcinków. Pierwszy to km 35+674 do km 37+742,4. Drugi fragment jest między km 38+199,39, a km 41+360. Podobnie jak w przypadku obwodnicy Grodziska Mazowieckiego, zakończenie zaplanowano na 2023 rok, tym razem w grę wchodzi kwiecień.

Najszybciej ma zostać wykonana przebudowa Drogi Wojewódzkiej 627. Zmieniany będzie odcinek między Ostrów Mazowiecką a Orłem. Gotową drogę powinniśmy zobaczyć już pod koniec stycznia 2022 roku. 

Jaki jest fundusz na inwestycje drogowe?

Warto dodać, że wszystkie budowy, rozbudowy i przebudowy dróg, które zaplanowano na nadchodzące kilka lat kosztować będą 339,7 mln zł. W przypadku remontów kwota jest trochę niższa i wynosi 155,6 mln zł. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich otrzymał zdecydowanie najwięcej środków z budżetu przewidzianego dla Województwa Mazowieckiego na 2022 rok.