Parki Krajobrazowe w Mazowieckim cz. 1

Parki Krajobrazowe w Mazowieckim cz. 1

Parki Krajobrazowe to tereny o szczególnej wartości przyrodniczej czy krajobrazowej, które przyciągają pięknymi widokami. Chociaż wizyty w takich parkach są ograniczone, a poruszać się można tylko po wyznaczonych obszarach, wart zdecydować się na taką wycieczkę, a na terenie województwa mazowieckiego znajduje się dziewięć takich parków.

Bolimowski Park Krajobrazowy

Ten park ma powierzchnię 20190 ha, z czego 8327 ha mieści się w województwie mazowieckim. W Bolimowskim Parku Krajobrazowym znajduje się 5 rezerwatów oraz zespół przyrodniczo-krajobrazowy Nieborów.

Brudzeński Park Krajobrazowy

Jego powierzchnia to 3 171 ha. Brudzeński park został utworzony w 1988 roku, w celu zapewnienia warunków ochrony środowiska. Ma on być osłoną dla rezerwatów przyrody, terenem wodochronnym oraz obszarem przeznaczonym do prac naukowych.

Chojnowski Park Krajobrazowy

Jest elementem Zielonego Pierścienia Warszawy i pasa obszarów chronionych ciągnącego się od Mazowieckiego PK po Bolimowski Park Krajobrazowy. Żyje w nim około 100 gatunków ptaków, ponad 20 gatunków ryb i kilkadziesiąt gatunków innych zwierząt, w tym gatunki znajdujące się pod ochroną.

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy

Ten Park Krajobrazowy mieści się w granicach trzech województw: kujawsko- pomorskim, warmińsko- mazurskim i mazowieckim, tutaj znajduje się jego najmniejsza część, czyli 5 230 ha. Jest w nim kilka ścieżek rowerowych, na których można zachwycić się pięknymi krajobrazami.

Gostynińsko- Włocławski Park Krajobrazowy

W województwie mazowieckim znajduje się prawie 17 ha parku, jego większa część jest na terenie kujawsko- pomorskiego. Park ten obejmuje jeden z największych kompleksów leśnych Niziny Mazowieckiej.